Puerta del Sol, 9  
 
 
Ubicació: Sol, Madrid

Superfície total de l’immoble: 4.084,72 m2

Nombre d’habitatges: 19

Superfície total d’habitatges: 2.291,46 m2

Nombre de locals comercials: 4

Superfície de locals comercials: 1.793,26 m2

Inversió realitzada en el desenvolupament de les obres de rehabilitació:
5 millons d’euroswww.restaura.com/viure/puertadelsol9.pdf
 

Història viva, futur esplèndid

Rehabilitació integral amb canvi d’ús de l’edifici.

Un dels projectes més importants del futur de RESTAURA. Continuem amb l’activitat rehabilitadora amb un doble objectiu: millorar el patrimoni urbà de les nostres ciutats i adequar els edificis als més alts estàndards de qualitat actuals, així com a les noves formes de viure i treballar. La rehabilitació de la història viva de Madrid ens impulsa al futur.

Tot el projecte es desenvoluparà amb l’activitat dels baixos comercials a ple rendiment.


 

 

 Aviís legal | Política de privacitat | Avinguda Madrid, 133, 08028 Barcelona | restaura@restaura.com