Paseo de Recoletos, 18-20  
 
 
Ubicació: Recoletos, Madrid

Superfície total de l’immoble: 14.820,21 m2

Nombre d’habitatges: 81

Superfície total d’habitatges: 9.571,42 m2

Nombre de locals comercials: 4

Superfície de locals comercials: 2.659,11 m2

Nombre de places d’aparcament: 101

Superfície total aparcament: 2.589,68 m2

Inversió realitzada en el desenvolupament de les obres de rehabilitació:
18 millons d’euroswww.restaura.com/viure/paseorecoletos18.pdf
 

Un passeig per l’art

Rehabilitació integral amb canvi d’ús de
l’edifici.

Destaquem el primer aparcament robotitzat
d’un edifici rehabilitat mitjançant l’excavació
de sis soterranis, el corresponent reforç
estructural i la redistribució total de l’edifici
incloent les comunicacions verticals del
mateix.

Tot el projecte es desenvolupà respectant
un cert grau d’ocupació a les plantes pis
de l’edifici.


 

 

 Aviís legal | Política de privacitat | Avinguda Madrid, 133, 08028 Barcelona | restaura@restaura.com