Vol vendre el seu edifici?

Després de realitzar més de 700 operacions amb propietaris i intermediaris i després de més de 35 anys de presència al sector, podem oferir els nostres coneixements i professionalitat a l’hora de valorar el seu immoble.

Podem assessorar-lo en la venda d’edificis amb i sense llogaters, ja siguin d'un únic propietari o participacions indivises, realitzant en tot moment una gestió seriosa i professional.

Un cop realitzat l’anàlisi, podem acompanyar-lo en totes les gestions a realitzar per a la venda de l’edifici, gestionant qualsevol tràmit que sorgeixi, informant-lo degudament en cada moment, mantenint com sempre la relació personal entre Restaura i el propietari.

És en aquest sentit que, sens dubte, el més important és la satisfacció dels nostres clients. Per això a Restaura analitzem la seva propietat amb estricta confidencialitat i li fem una proposta personalitzada.

Después de realizar más de 700 operaciones con propietarios e intermediarios y tras más de 35 años de presencia en el sector, podemos ofrecer nuestros conocimientos y profesionalidad en el proceso de valoración de su inmueble.

Podemos asesorarlo en la venta de edificios con y sin inquilinos, ya sean de un único propietario o participaciones indivisas, realizando en todo momento una gestión seria y profesional.

Una vez realizado el análisis, podemos acompañarlo en todas las gestiones a realizar para la venta del edificio, gestionando cualquier trámite que surja, informándolo debidamente en cada momento, manteniendo como siempre la relación personal entre RESTAURA y el propietario.

Por todo ello, la satisfacción de nuestros clientes es, sin duda, lo más importante . Por eso en RESTAURA analizamos su propiedad con estricta confidencialidad y le hacemos una propuesta personalizada.

política de privacitat  
Restaura
Avis legal | Política de privacitat | Avinguda Madrid, 133, 08028 Barcelona | restaura@restaura.com