Rue Pau Casals  
 
 
Ubicació: Boulogne-Billancourt, París

Superfície total de l’immoble: 32.032 m2

Nombre d’edificis del conjunt: 17

Nombre de vivendes del conjunt: 1.000

Nombre d’habitatges rehabilitats en la seva totalitat: 300

Nom inicial del carrer: Rue de la France Mutualiste

Nom final del carrer: Rue Pau Casals

Inversió realitzada en el desenvolupament de les obres de rehabilitació:
26,5 millons d’euros.www.restaura.com/viure/ruepaucasals.pdf
 

Habitatges de luxe en un entorn privilegiat

Rehabilitació urbana completa.

Destaquem el projecte de la Rue Pau Casals per ser el millor exemple de l’activitat rehabilitadora de RESTAURA. Aquest projecte
reflecteix perfectament la filosofia i el saber fer de la companyia, el seu interès pel patrimoni urbà. I ho fa a través de l’execució de projectes complexos que demostren el respecte per les formes arquitectòniques originals, treballant sempre de forma minuciosa i cuidada. Una escultura en bronze amb la silueta de Pau Casals, realitzada per l’artista contemporani Àlvar Sunyol, representant al
músic amb el seu violoncel presideix el carrer. 

Tot el projecte es desenvolupà amb la major part dels habitatges funcionant amb normalitat.
 

 

 Aviís legal | Política de privacitat | Avinguda Madrid, 133, 08028 Barcelona | restaura@restaura.com