Felix Saenz, 11
 
 
 
Ubicació: Centre històric, Málaga

Superfície total de l’immoble: 7.883,28 m2

Nombre d’habitatges: 47

Superfície total d’habitatges: 4.647,10 m2

Nombre de locals comercials: 4

Superfície de locals comercials: 1.823,91 m2

Nombre de places d’aparcament: 33

Superfície total aparcament: 1.412,27 m2

Inversió realitzada en el desenvolupament de les obres de rehabilitació:
9,5 millons d’euroswww.restaura.com/viure/félixsáenz.pdf
 

Visqui l’experiència de sentir-se únic

Obra nova amb manteniment de la façana protegida
original.

Destaquem la minuciosa restauració de les diferents
façanes de l’edifici, la introducció de dos soterranis
d’aparcament en un enclavament tan singular, així
com l’adopció dels més alts estàndards de qualitat
en l’edificació executats.

Tot el projecte es desenvolupà amb el doble objectiu
de retornar l’esplendor original a l’edifici i millorar el
patrimoni urbà de la ciutat. 

 

 Aviís legal | Política de privacitat | Avinguda Madrid, 133, 08028 Barcelona | restaura@restaura.com