Can Rivière

Ubicació: Sant Andreu de Llavaneres

Superfície total de l’immoble: 12.425,15 m2

Nombre d’habitatges: 69

Superfície total d’habitatges: 9.548,36 m2

Nombre de places d’aparcament: 96

Nombre de trasters: 70

Superfície total aparcament i trasters: 2.876,79 m2

Inversió realitzada en el desenvolupament de les obres de rehabilitació:
13 millons d’euroswww.restaura.com/viure/canriviere.pdf

Can Rivière

Desenvolupament urbanístic finalitzat amb l’execució de sis edificis d’habitatges.

Destaquem la magnífica integració dels diferents elements que componen el conjunt de Can Rivière, Casal d’Avis, parc de Can Rivière i Masia-Casal de Joves; així com la creació d’habitatges amb un grau elevat d’eficiència energètica mitjançant l’adopció dels principals criteris de sostenibilitat – aïllament, ventilació creuada, climatització zonificada, energia solar...

Aviís legal | Política de privacitat | Avinguda Madrid, 133, 08028 Barcelona | restaura@restaura.com